Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03AN.   2.139 96 133 138 67 2.573 4.063 . 63.3 . 100.1
3AN EEC 2.019 94 132 133 65 2.443 . . . . 98.7
3AN NOR 120 2 1 5 2 130 . . . . 1.4
03AS.   57 1 1 2 0 62 350 . 17.8 . 1.1
3AS EEC 57 1 1 2 0 62 . . . . 1.1
1/2B.   0 0 0 0 0 0 357 . . . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
22/24   3.263 21 23 21 6 3.335 4.526 . 73.7 . 33.4
3B  EEC 496 16 10 11 3 537 . . . . 22.0
3C  EEC 1.758 4 11 8 2 1.784 . . . . 10.4
3D24EEC 1.010 1 1 2 0 1.014 . . . . 1.0
25/32   1.030 0 0 0 0 1.030 6.300 . 16.3 . .
3D25EEC 688 0 0 0 0 688 . . . . .
3D26EEC 342 0 0 0 0 342 . . . . .
2A3AX4   4.340 133 108 65 52 4.698 6.271 . 74.9 . 102.2
4A  EEC 1.580 19 32 30 18 1.678 . . . . 20.1
4A  NOR 1.786 61 33 10 6 1.897 . . . . 39.4
4B  EEC 544 25 25 20 18 632 . . . . 26.0
4B  NOR 430 29 18 4 10 491 . . . . 16.6
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2014 2015 2016 2017 2018