Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
24-C.   106 1 1 1 0 108 546 . 19.8 . 0.9
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 73 1 1 1 0 76 . . . . 0.9
4C  EEC 33 0 0 0 0 33 . . . . .
3ABC24   232 11 14 13 4 273 464 . 58.9 . 12.7
3AN EEC 72 1 2 1 1 77 . . . . 1.8
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 102 7 9 8 2 128 . . . . 7.0
3B  EEC 9 0 0 0 0 9 . . . . 0.2
3C  EEC 49 3 3 3 0 59 . . . . 3.7
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018