Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
24-C.   99 1 1 0 0 101 478 . 21.1 . 0.5
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 67 1 1 0 0 68 . . . . 0.5
4C  EEC 33 0 0 0 0 33 . . . . .
3ABC24   134 4 5 2 0 145 422 . 34.3 . 3.5
3AN EEC 53 1 3 0 0 58 . . . . 1.5
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 52 2 2 1 0 57 . . . . 1.5
3B  EEC 4 0 0 0 0 5 . . . . 0.2
3C  EEC 25 0 0 0 0 25 . . . . 0.3
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018