Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
2A3A4. Ikke fordelt   0 48 0 0 0 48 . . . . 12.1
2A3A4. Område 1   72.379 2.730 0 0 0 75.090 92.313 . 81.3 . 2570.0
2A3A4. Område 2   5.022 0 0 0 0 5.022 5.099 . 98.5 . .
2A3A4. Område 3   9.676 0 0 0 0 9.676 10.116 . 95.7 . .
2A3A4. Område 4   5.903 0 0 0 0 5.903 9.848 . 59.9 . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   103 0 0 0 0 103 183 . 56.2 . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   62 0 0 0 0 62 . . . . 1.4
3D  EEC 62 0 0 0 0 62 . . . . 1.4
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
Makrel 2100.8
Hvilling 215.5
Kuller 165.0
I alt 2481.4