Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
45 -48
2A3A4. Ikke fordelt   48 0 0 0 0 48 . . . . .
2A3A4. Område 1   75.090 0 0 0 0 75.090 90.951 . 82.6 . .
2A3A4. Område 2   5.025 0 0 0 0 5.025 5.099 . 98.6 . .
2A3A4. Område 3   9.676 0 0 0 0 9.676 9.905 . 97.7 . .
2A3A4. Område 4   5.903 0 0 0 0 5.903 9.748 . 60.6 . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   103 0 0 0 0 103 183 . 56.2 . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   62 0 0 0 0 62 . . . . .
3D  EEC 62 0 0 0 0 62 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. December 2019 3:07. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
Makrel 2100.2
Hvilling 216.2
Kuller 165.5
I alt 2481.9