Danske fiskeres landinger fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
04-N.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4.   11.163 92 42 95 0 11.392 51.349 . 22.2 . 113.8
3AN EEC 685 90 40 74 0 889 . . . . 112.9
4A  EEC 10.444 1 2 21 0 10.468 . . . . 0.9
4B  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
4C  EEC 30 0 0 0 0 30 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
SPE2A3A4. Hvilling 98.6
Kuller 8.5
I alt 107.2