Danske fiskeres landinger fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
45 -48
04-N.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4.   27.766 0 0 0 48 27.814 64.940 . 42.8 . 75.5
3AN EEC 1.143 0 0 0 0 1.143 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 25.946 0 0 0 48 25.994 . . . . 75.4
4B  EEC 676 0 0 0 0 676 . . . . .
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
2A  INT 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. December 2019 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
SPE2A3A4. Hvilling 721.8
Kuller 13.6
I alt 735.4