Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Skade incl. rokke i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A-C.   25 2 1 2 2 30 42 . 72.7 . 1.0
3AN EEC 24 1 1 1 2 29 . . . . 0.9
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
2AC4-C   19 0 0 0 0 19 26 . 73.3 . 1.4
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4B  EEC 17 0 0 0 0 17 . . . . 1.4
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   8 1 0 0 0 9 . . . . 0.3
3AN NOR 8 1 0 0 0 9 . . . . 0.3
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018