Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03A-BC   186 0 0 36 0 222 5.692 . 3.9 . 18.0
Bifangst 186 0 0 36 0 222 . . . . 18.0
03A.   585 2 564 0 0 1.151 8.496 . 13.6 . 141.6
3AN EEC 0 0 462 0 0 462 . . . . 115.6
3AN NOR 0 0 102 0 0 102 . . . . 25.5
3AS EEC 585 2 0 0 0 587 . . . . 0.6
1/2-   7.223 0 0 0 0 7.223 21.183 . 34.1 . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 7.223 0 0 0 0 7.223 . . . . .
22/24   1.379 0 0 0 0 1.379 1.819 . 75.8 . .
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3C  EEC 135 0 0 0 0 135 . . . . .
3D24EEC 1.244 0 0 0 0 1.244 . . . . .
25/32   7.110 0 0 0 0 7.110 8.264 . 86.0 . .
3D25EEC 1.262 0 0 0 0 1.262 . . . . .
3D26EEC 767 0 0 0 0 767 . . . . .
3D27EEC 1.961 0 0 0 0 1.961 . . . . .
3D28EEC 1.551 0 0 0 0 1.551 . . . . .
3D29EEC 1.569 0 0 0 0 1.569 . . . . .
2A47DX   1.160 0 0 33 0 1.193 12.428 . 9.6 . 29.7
Bifangst 1.160 0 0 33 0 1.193 . . . . 29.7
4AB.   14.139 8.321 6.892 5.896 6 35.254 59.353 . 59.4 . 4349.9
4A  EEC 13.754 7.734 6.886 5.892 0 34.265 . . . . 4195.5
4B  EEC 385 587 6 4 6 989 . . . . 154.4
4CXB7D   54 0 0 0 0 54 150 . 36.1 . .
4C  EEC 22 0 0 0 0 22 . . . . .
7D  EEC 32 0 0 0 0 32 . . . . .
5B6ANB   45 0 0 0 0 45 . . . . .
6A  EEC 45 0 0 0 0 45 . . . . .
7G-K.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2014 2015 2016 2017 2018