Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
45 -48
03A-BC   363 0 0 0 0 363 6.324 . 5.7 . 3.7
Bifangst 363 0 0 0 0 363 . . . . 3.7
03A.   1.923 48 2 0 0 1.973 9.668 . 20.4 . 18.8
3AN EEC 462 0 0 0 0 462 . . . . 0.0
3AN NOR 525 0 0 0 0 525 . . . . .
3AS EEC 936 48 2 0 0 986 . . . . 18.8
1/2-   19.796 669 743 0 0 21.207 22.739 . 93.3 . 2210.2
2A  EEC 154 0 0 0 0 154 . . . . 38.6
2A  FRO 343 0 0 0 0 343 . . . . .
2A  INT 8.738 669 743 0 0 10.150 . . . . 1791.6
2A  NOR 10.560 0 0 0 0 10.560 . . . . 380.0
22/24   1.659 27 89 274 2 2.050 2.391 . 85.8 . 96.5
3B  EEC 9 0 0 0 0 9 . . . . 0.5
3C  EEC 136 0 0 0 0 137 . . . . 0.1
3D24EEC 1.513 26 88 274 2 1.904 . . . . 95.9
25/32   8.424 90 88 23 0 8.625 10.025 . 86.0 . 80.0
3D25EEC 2.298 1 58 23 0 2.380 . . . . 50.2
3D26EEC 798 0 0 0 0 798 . . . . .
3D27EEC 1.961 0 0 0 0 1.961 . . . . .
3D28EEC 1.797 80 0 0 0 1.877 . . . . 20.0
3D29EEC 1.569 9 30 0 0 1.608 . . . . 9.8
2A47DX   4.281 0 0 0 409 4.690 13.467 . 34.8 . 317.1
Bifangst 4.281 0 0 0 409 4.690 . . . . 317.1
4AB.   83.607 1.572 1.096 843 0 87.119 83.110 . 104.8 . 1455.5
4A  EEC 49.730 1.571 1.096 843 0 53.240 . . . . 952.4
4B  EEC 33.877 1 0 0 0 33.878 . . . . 503.0
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4CXB7D   54 0 0 0 0 54 544 . 10.0 . .
4C  EEC 22 0 0 0 0 22 . . . . .
7D  EEC 32 0 0 0 0 32 . . . . .
5B6ANB   45 0 13 0 0 58 . . . . 3.4
6A  EEC 45 0 13 0 0 58 . . . . 3.4
7G-K.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. December 2019 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2014 2015 2016 2017 2018