Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sildehaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018