Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
2AC4-C   279 18 14 7 3 320 1.105 . 29.0 . 15.1
4A  EEC 147 11 9 2 2 172 . . . . 9.3
4B  EEC 132 6 5 4 1 149 . . . . 5.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   196 6 7 4 2 216 . . . . 7.1
3AN EEC 186 6 6 3 2 203 . . . . 6.4
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 4 0 0 1 0 6 . . . . 0.4
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 4 0 0 0 0 5 . . . . 0.3

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018