Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2AC4-C   443 31 7 3 4 488 1.213 . 40.2 . 11.0
4A  EEC 262 26 6 2 2 298 . . . . 8.6
4B  EEC 181 5 1 1 2 190 . . . . 2.4
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   267 11 9 6 2 295 . . . . 6.9
3AN EEC 243 10 8 6 2 269 . . . . 6.3
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 8 0 0 0 0 9 . . . . 0.4
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018