Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03AN.   2.556 132 121 88 35 2.932 13.166 . 22.3 . 122.6
3AN EEC 2.548 132 121 88 35 2.923 . . . . 122.5
3AN NOR 9 0 0 0 0 9 . . . . 0.0
03AS.   147 4 4 5 1 161 1.517 . 10.6 . 3.3
3AS EEC 147 4 4 5 1 161 . . . . 3.3
2A3AX4   4.536 213 177 157 25 5.108 18.526 . 27.6 . 174.4
4A  EEC 28 4 1 3 0 35 . . . . 1.9
4A  NOR 662 53 52 58 2 828 . . . . 42.2
4B  EEC 2.286 65 47 34 7 2.439 . . . . 48.3
4B  NOR 1.554 92 77 62 16 1.800 . . . . 82.0
4C  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
3BCD-C   1.896 28 33 30 3 1.990 6.901 . 28.8 . 33.7
3B  EEC 67 3 2 2 0 74 . . . . 3.5
3C  EEC 1.611 15 15 13 1 1.655 . . . . 19.5
3D24EEC 182 10 15 15 1 224 . . . . 10.5
3D25EEC 37 0 0 0 0 37 . . . . 0.2

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018