Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
45 -48
03AN.   4.332 75 68 20 3 4.499 14.517 . 31.0 . 74.2
3AN EEC 4.320 75 68 19 3 4.486 . . . . 74.1
3AN NOR 12 0 0 0 0 13 . . . . 0.1
03AS.   295 9 10 6 1 321 1.672 . 19.2 . 10.5
3AS EEC 295 9 10 6 1 321 . . . . 10.5
2A3AX4   6.405 59 51 35 1 6.551 21.039 . 31.1 . 50.2
4A  EEC 49 0 0 1 0 51 . . . . 0.7
4A  NOR 907 2 0 0 0 909 . . . . 1.0
4B  EEC 3.162 34 39 9 0 3.244 . . . . 35.3
4B  NOR 2.280 23 12 25 0 2.341 . . . . 13.2
4C  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
3BCD-C   2.522 68 77 53 38 2.758 7.042 . 39.2 . 64.0
3B  EEC 91 1 1 1 0 94 . . . . 1.5
3C  EEC 1.911 31 35 37 36 2.050 . . . . 27.6
3D24EEC 479 34 38 14 1 565 . . . . 33.2
3D25EEC 42 2 2 2 0 48 . . . . 1.8

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. December 2019 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018