Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
Ukvoteret   5 0 0 0 1 6 . . . . 0.2
3AN EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AN NOR 3 0 0 0 0 4 . . . . 0.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018