Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
Ukvoteret   4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018