Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Mørksej
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
1/2INT   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1N2AB.   51 0 0 0 0 51 . . . . 0.0
2A  NOR 51 0 0 0 0 51 . . . . 0.0
2C3A4   4.647 112 128 67 100 5.053 5.812 . 87.0 . 105.6
3AN EEC 791 13 25 26 38 894 . . . . 18.4
3AN NOR 271 4 1 6 3 286 . . . . 1.9
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4A  EEC 894 23 63 20 34 1.034 . . . . 36.6
4A  NOR 2.565 56 33 11 10 2.675 . . . . 40.9
4B  EEC 12 7 0 0 11 31 . . . . 1.9
4B  NOR 113 8 5 3 4 132 . . . . 6.0
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14   7 0 0 0 0 7 0 . 4223.6 . .
6A  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
Ukvoteret   2 0 0 1 0 3 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3D  EEC 1 0 0 1 0 2 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018