Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A34.   28.176 57 10 20 4 28.267 13.283 . 212.8 . 99.5
3AN EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . 0.4
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 118 0 0 0 0 118 . . . . 0.1
3B  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
3C  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 8 0 8 . . . . 0.0
4A  EEC 22.462 38 9 0 1 22.509 . . . . 86.1
4B  EEC 483 19 2 0 0 503 . . . . 12.9
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 5.070 0 0 12 3 5.085 . . . . .
2A4A-N   6 0 0 0 0 6 10.252 . 0.1 . 0.1
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
2CX14-   62 0 0 0 0 62 2.688 . 2.3 . .
7H  EEC 57 0 0 0 0 57 . . . . .
8A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2014 2015 2016 2017 2018