Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
2A34.   23.824 53 18 70 5 23.969 13.392 . 179.0 . 42.8
3AN EEC 4 0 0 1 0 5 . . . . 0.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 43 7 3 12 2 66 . . . . 5.2
3B  EEC 1 0 1 1 0 2 . . . . 0.3
3C  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . 0.2
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
4A  EEC 18.467 15 1 33 0 18.516 . . . . 4.3
4B  EEC 229 31 13 23 2 299 . . . . 32.6
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 5.070 0 0 0 0 5.070 . . . . .
2A4A-N   1 0 0 0 0 1 10.242 . 0.0 . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
2CX14-   62 0 0 0 0 62 2.500 . 2.5 . .
7H  EEC 57 0 0 0 0 57 . . . . .
8A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2014 2015 2016 2017 2018