Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
3BCD-F   5.839 62 18 47 7 5.973 13.597 . 43.9 . 96.8
3C  EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.3
3D24EEC 2.080 0 0 0 0 2.080 . . . . .
3D25EEC 3.759 61 18 47 7 3.892 . . . . 96.5
Ukvoteret   8 0 0 0 0 8 . . . . .
3AN EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2014 2015 2016 2017 2018