Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
3BCD-F   5.132 0 0 0 0 5.132 15.126 . 33.9 . .
3D24EEC 2.080 0 0 0 0 2.080 . . . . .
3D25EEC 3.052 0 0 0 0 3.052 . . . . .
Ukvoteret   6 2 0 0 0 8 . . . . 0.5
3AN EEC 6 1 0 0 0 7 . . . . 0.3
3AS EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.3

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2014 2015 2016 2017 2018