Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
41 -44
3BCD-F   4.041 0 159 0 0 4.200 21.188 . 19.8 . 50.8
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D24EEC 1.578 0 0 0 0 1.578 . . . . .
3D25EEC 2.460 0 159 0 0 2.619 . . . . 50.8
Ukvoteret   27 0 0 0 0 27 . . . . 0.3
3AN EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.3
3AS EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . .
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. November 2018 4:34. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2013 2014 2015 2016 2017