Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
33 -36
3BCD-F   3.997 0 0 0 0 3.997 21.188 . 18.9 . 0.5
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.5
3D24EEC 1.578 0 0 0 0 1.578 . . . . .
3D25EEC 2.416 0 0 0 0 2.416 . . . . .
Ukvoteret   26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AN EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . .
3AS EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . .
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. September 2018 6:18. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2013 2014 2015 2016 2017