Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
24 -27
3BCD-F   3.995 0 0 0 0 3.995 21.188 . 18.9 . .
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D24EEC 1.578 0 0 0 0 1.578 . . . . .
3D25EEC 2.416 0 0 0 0 2.416 . . . . .
Ukvoteret   11 1 0 0 0 12 . . . . 0.3
3AN EEC 9 1 0 0 0 10 . . . . 0.3
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juli 2018 4:53. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2013 2014 2015 2016 2017