Danske fiskeres landinger i 2015.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
3BCD-F   14.569 354 946 0 0 15.869 20.249 . 78.4 . 422.8
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3C  EEC 5 0 7 0 0 12 . . . . 1.8
3D24EEC 8.828 13 0 0 0 8.841 . . . . 23.5
3D25EEC 5.724 341 939 0 0 7.004 . . . . 397.5
3D26EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . .
Ukvoteret   5 0 0 0 0 5 . . . . .
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:32. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2010 2011 2012 2013 2014