Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03A.   240 9 10 8 9 275 1.447 . 19.0 . 10.1
3AN EEC 219 8 10 8 9 254 . . . . 10.0
3AN NOR 16 0 0 0 0 17 . . . . 0.1
3AS EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   546 33 33 30 7 648 1.153 . 56.2 . 35.1
4A  EEC 102 9 10 2 2 125 . . . . 8.3
4A  NOR 377 18 22 27 1 444 . . . . 22.8
4B  EEC 27 1 1 0 5 33 . . . . 0.4
4B  NOR 40 6 0 1 0 47 . . . . 3.6
5BC6A.   3 0 0 0 0 3 . . . . .
6A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Kvoten for 1N2AB vedr. kvotebytte til dækning af fiskeri i 2007.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018