Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A.   408 7 10 10 8 442 1.675 . 26.4 . 8.1
3AN EEC 385 6 10 10 7 418 . . . . 8.1
3AN NOR 19 0 0 0 0 19 . . . . 0.0
3AS EEC 4 0 0 0 0 5 . . . . 0.0
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   892 31 28 12 18 982 1.313 . 74.8 . 20.7
4A  EEC 198 4 7 5 9 224 . . . . 5.0
4A  NOR 592 22 18 6 3 642 . . . . 13.2
4B  EEC 48 5 2 0 1 56 . . . . 2.1
4B  NOR 54 1 0 0 5 60 . . . . 0.4
5BC6A.   3 0 0 3 1 7 0 . 4909.8 . .
6A  EEC 3 0 0 3 1 7 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Kvoten for 1N2AB vedr. kvotebytte til dækning af fiskeri i 2007.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018