Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Ising incl. skrubbe i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
45 -48
Ukvoteret   1.700 53 32 17 72 1.874 . . . . 80.7
3AN EEC 550 35 20 7 2 615 . . . . 26.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 43 0 0 0 0 44 . . . . 0.5
3B  EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.2
3C  EEC 349 5 5 5 4 368 . . . . 5.6
3D  EEC 54 1 1 0 0 56 . . . . 0.6
4A  EEC 8 1 0 2 0 11 . . . . 0.8
4B  EEC 652 11 5 3 65 737 . . . . 47.1
4C  EEC 29 0 0 0 0 29 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. December 2019 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018