Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Ising incl. skrubbe i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
Ukvoteret   816 30 33 24 5 908 . . . . 32.4
3AN EEC 224 19 19 13 5 280 . . . . 19.8
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 33 0 0 1 0 34 . . . . 0.5
3B  EEC 12 0 0 0 0 12 . . . . 0.1
3C  EEC 289 4 3 2 0 298 . . . . 2.4
3D  EEC 33 1 3 5 0 41 . . . . 1.1
4A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4B  EEC 195 5 7 4 0 211 . . . . 8.4
4C  EEC 28 0 0 0 0 28 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018