Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   73 3 3 1 0 80 1.204 . 6.7 . 2.9
3AN EEC 59 3 3 1 0 66 . . . . 2.4
3AN NOR 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.2
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.2
2AC4.   347 70 8 31 4 460 1.159 . 39.7 . 39.6
4A  EEC 188 68 8 29 3 296 . . . . 37.3
4A  NOR 68 2 1 2 1 73 . . . . 1.8
4B  EEC 88 0 0 0 0 88 . . . . 0.4
4B  NOR 2 0 0 0 0 3 . . . . 0.2
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14   46 1 0 9 0 56 0 . 55762.0 . 0.1
6A  EEC 46 1 0 9 0 56 . . . . 0.1
Ukvoteret   45 1 0 1 0 46 . . . . 0.9
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3D  EEC 43 1 0 1 0 44 . . . . 0.8

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. Januar 2020 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
20 20 2018 20 20