Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Hellefisk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A-C46   0 0 0 0 0 0 16 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. Januar 2020 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
20 20