Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
04-N.   879 7 14 16 2 917 1.335 . 68.7 . 9.3
4A  NOR 779 6 9 12 1 806 . . . . 6.5
4B  NOR 99 2 5 4 1 111 . . . . 2.8
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   590 32 27 12 11 672 1.577 . 42.6 . 33.7
4A  EEC 367 17 19 5 10 417 . . . . 21.2
4B  EEC 224 15 8 8 1 255 . . . . 12.5
Ukvoteret   368 10 11 12 4 405 . . . . 12.1
3AN EEC 233 9 10 11 3 267 . . . . 10.8
3AN NOR 133 1 1 1 0 137 . . . . 1.2
3AS EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018