Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
04-N.   1.112 25 20 9 6 1.172 1.343 . 87.3 . 20.8
4A  NOR 945 18 15 6 3 987 . . . . 15.9
4B  NOR 167 6 6 4 3 185 . . . . 4.9
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   840 12 19 7 20 897 1.724 . 52.1 . 11.3
4A  EEC 510 9 16 5 8 547 . . . . 8.5
4B  EEC 330 3 3 2 12 351 . . . . 2.9
Ukvoteret   605 12 10 18 20 665 . . . . 11.1
3AN EEC 424 8 9 14 18 474 . . . . 8.6
3AN NOR 179 4 1 4 1 189 . . . . 2.4
3AS EEC 2 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018