Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
678-   717 0 0 0 0 717 5.357 . 13.4 . .
6A  EEC 133 0 0 0 0 133 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7H  EEC 271 0 0 0 0 271 . . . . .
8A  EEC 313 0 0 0 0 313 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018