Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
678-   717 0 0 0 3 720 5.936 . 12.1 . .
6A  EEC 133 0 0 0 3 136 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7H  EEC 271 0 0 0 0 271 . . . . .
8A  EEC 313 0 0 0 0 313 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018