Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
3A4-C   7 0 0 0 0 7 817 . 0.9 . 0.2
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.0
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018