Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
3A4-C   50 26 0 0 0 76 920 . 8.2 . 6.5
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 47 24 0 0 0 71 . . . . 5.9
4B  EEC 2 2 0 0 0 5 . . . . 0.6
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018