Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2AC4-C   40 1 2 0 0 43 60 . 71.5 . 1.2
4A  EEC 40 1 2 0 0 43 . . . . 1.2
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018