Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A.   1.589 16 20 23 4 1.651 1.742 . 94.8 . 31.3
3AN EEC 1.198 13 16 18 3 1.249 . . . . 29.7
3AN NOR 391 2 4 5 1 402 . . . . 1.5
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   181 12 1 1 0 194 200 . 97.1 . 3.3
4A  NOR 173 12 1 1 0 187 . . . . 3.3
4B  NOR 7 0 0 0 0 7 . . . . .
2AC4-C   17 16 1 0 2 36 1.329 . 2.7 . 4.2
4A  EEC 13 13 1 0 2 28 . . . . 3.4
4B  EEC 5 3 0 0 0 8 . . . . 0.7
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
514GRN   994 0 0 0 0 994 1.376 . 72.2 . .
14  GRL 994 0 0 0 0 994 . . . . .
N1GRN.   2.313 107 263 0 65 2.748 2.800 . 98.1 . 146.8
NA1AGRL 790 107 263 0 31 1.191 . . . . 146.8
NA1BGRL 972 0 0 0 34 1.005 . . . . .
NA1CGRL 549 0 0 0 0 549 . . . . .
NA1DGRL 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   798 0 0 0 0 798 . . . . .
1   INT 619 0 0 0 0 619 . . . . .
1   XSV 179 0 0 0 0 179 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018