Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03A.   911 55 58 50 0 1.074 1.497 . 71.7 . 51.9
3AN EEC 653 49 47 49 0 799 . . . . 38.5
3AN NOR 257 6 10 1 0 274 . . . . 13.3
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
04-N.   40 0 3 1 0 45 200 . 22.3 . 1.5
4A  NOR 39 0 3 1 0 44 . . . . 1.5
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
2AC4-C   0 0 0 0 0 0 1.163 . 0.0 . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN   993 0 0 0 0 993 1.350 . 73.6 . .
14  GRL 993 0 0 0 0 993 . . . . .
N1GRN.   1.521 0 0 0 0 1.521 2.800 . 54.3 . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA1BGRL 972 0 0 0 0 972 . . . . .
NA1CGRL 549 0 0 0 0 549 . . . . .
Ukvoteret   344 0 0 0 0 344 . . . . .
1   INT 276 0 0 0 0 276 . . . . .
1   XSV 68 0 0 0 0 68 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018