Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03A.   2.756 130 191 107 17 3.201 10.093 . 31.7 . 134.3
3AN EEC 1.497 63 96 43 2 1.701 . . . . 67.6
3AN NOR 106 4 4 0 0 114 . . . . 4.6
3AS EEC 1.153 63 91 65 14 1.386 . . . . 62.1
04-N.   29 0 3 2 1 36 568 . 6.3 . 0.9
4A  NOR 24 0 0 0 1 25 . . . . .
4B  NOR 5 0 3 2 0 10 . . . . 0.9
2AC4-C   120 7 16 6 0 150 1.156 . 13.0 . 10.0
4A  EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.2
4B  EEC 119 7 16 6 0 148 . . . . 9.8
Ukvoteret   0 0 0 1 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 1 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018