Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A.   5.015 165 173 161 26 5.541 11.058 . 50.1 . 163.2
3AN EEC 2.618 130 143 122 17 3.031 . . . . 123.6
3AN NOR 153 4 0 3 0 161 . . . . 2.4
3AS EEC 2.244 30 30 36 9 2.349 . . . . 37.2
04-N.   84 5 4 4 1 99 568 . 17.4 . 4.4
4A  NOR 56 3 4 2 0 65 . . . . 3.3
4B  NOR 28 3 0 2 1 34 . . . . 1.1
2AC4-C   220 4 5 3 0 233 1.295 . 18.0 . 3.2
4A  EEC 4 0 2 0 0 5 . . . . 0.4
4B  EEC 216 4 4 3 0 227 . . . . 2.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018