Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A.   3.623 66 76 152 0 3.917 6.523 . 60.1 . 72.4
3AN EEC 312 0 0 0 0 312 . . . . .
3AS EEC 3.311 66 76 152 0 3.605 . . . . 72.4
2AC4-C   107.573 2.748 1.440 3.447 528 115.736 117.147 . 98.8 . 2986.7
4A  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4B  EEC 98.726 2.748 1.440 3.447 528 106.889 . . . . 2986.6
4C  EEC 8.847 0 0 0 0 8.847 . . . . 0.0
3BCD-C   29.244 167 627 602 182 30.821 34.371 . 89.7 . 246.6
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3D24EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3D25EEC 11.084 167 35 67 182 11.534 . . . . 82.8
3D26EEC 6.914 0 0 0 0 6.914 . . . . 3.8
3D27EEC 2.343 0 0 0 0 2.343 . . . . .
3D28EEC 5.956 0 492 0 0 6.448 . . . . 135.0
3D29EEC 2.937 0 100 535 0 3.572 . . . . 25.0
7DE.   0 0 0 0 0 0 120 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
BRS03A. Hvilling 58.5
Kuller 0.1
I alt 58.6
BRS3BCD-C Sild 77.5
I alt 77.5
BRS2AC4-C Hvilling 879.4
Kuller 0.6
I alt 880.0