Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
03A.   1.855 362 349 330 0 2.896 16.886 . 17.2 . 328.6
3AN EEC 84 144 101 26 0 355 . . . . 80.5
3AS EEC 1.771 217 248 304 0 2.541 . . . . 248.1
2AC4-C   23.069 5.436 10.087 6.617 953 46.161 91.006 . 50.7 . 5987.6
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . -0.3
4B  EEC 14.559 5.436 10.087 6.617 953 37.651 . . . . 5986.8
4C  EEC 8.509 0 0 0 0 8.509 . . . . 1.1
3BCD-C   28.519 0 0 0 0 28.519 29.869 . 95.5 . .
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3D24EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3D25EEC 10.423 0 0 0 0 10.423 . . . . .
3D26EEC 6.899 0 0 0 0 6.899 . . . . .
3D27EEC 2.343 0 0 0 0 2.343 . . . . .
3D28EEC 5.908 0 0 0 0 5.908 . . . . .
3D29EEC 2.937 0 0 0 0 2.937 . . . . .
7DE.   0 0 0 0 0 0 707 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
BRS03A. Hvilling 23.1
Kuller 0.1
I alt 23.2
BRS3BCD-C Sild 77.5
I alt 77.5
BRS2AC4-C Hvilling 45.4
I alt 45.4