Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Brosme
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A.   1 0 0 0 0 2 17 . 9.4 . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-C.   2 0 0 0 0 3 76 . 3.4 . 0.1
4A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
04-N.   39 1 1 0 0 41 162 . 25.4 . 0.7
4A  NOR 38 1 1 0 0 39 . . . . 0.6
4B  NOR 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
567EI.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018