Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
29 -32
1X14   67.224 0 0 0 0 67.224 67.505 . 99.6 . 0.0
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 16.781 0 0 0 0 16.781 . . . . .
6B  EEC 2.618 0 0 0 0 2.618 . . . . .
7A  EEC 1.628 0 0 0 0 1.628 . . . . .
7B  EEC 1.730 0 0 0 0 1.730 . . . . .
7C  EEC 40.184 0 0 0 0 40.184 . . . . .
7K  EEC 4.284 0 0 0 0 4.284 . . . . .
2A4AXF   1.066 0 0 0 0 1.066 1.100 . 96.9 . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 428 0 0 0 0 428 . . . . .
5B2 FRO 638 0 0 0 0 638 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018