Danmarks landinger af kvoterede arter 2017-2019 fordelt på uger.
ART = Laks og Kvotefarvand = 3BCD-F

Sorry, there was a problem with the Graph control or Java plug-in in your browser. The graph "Plot of hel by uge identified by aar" cannot be displayed.

Opdateret den 7. December 2019 3:05.
Farvandskoder svarer til de koder, der anvendes i TAC/Kvoteforordningen på nær for Østlige og Vestlige Østersø,
hvor der anvendes 22/24 for Vestlige- og 25/32 for Østlige Østersø.
Fiskeristyrelsens afregningsregister, 2019 - foreløbige tal.