Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A93 - DNK000025777   . . 35
A956 - DNK000028949   0,00 100 .
FLH1019 - FLH000001019 6618 4,85 307.669 .
FLH994 - FLH000000994 6618 0,00 0 .
HM377 - DNK000002085 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM80 - DNK000013574 6660 0,00 63 .
HM88 - DNK000007817 6660 0,00 63 .
L920 - IRL000I01195 6660 63,34 274.683 .
SK21 - DNK000006428   0,00 203.259 131.911
SK924 - DNK000040473 6660 0,00 100 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. Oktober 2019 3:08. - Foreløbige tal.