Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2011.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 3
HM88 - DNK000007817 2,80 63.387 18.220
L220 - DNK000007851 45,37 166.790 166.790
L444 - DNK000003099 2,05 260.874 268.170
L900 - DNK000013807 17,96 216.635 219.140
_Ration_ . . 4.309

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 3. Januar 2013 23:57 - Foreløbige tal.