Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2008.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A201 - DNK000000249 19,01 612.617 459.990
A210 - DNK000000251 0,00 0 .
HM49 - DNK000013574 0,00 1.471 .
HM88 - DNK000007817 2,83 85.651 51.720
L900 - DNK000013807 17,96 583.721 740.350
L923 - DNK000008105 13,18 479.915 304.140
L924 - DNK000007851 13,18 479.915 655.620
T30 - DNK000011642 2,02 58.853 92.740
_Pulje_ - 6660 . . 3
_Ration_ . . 205.321

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister den 12. Januar 2009 0:05. - Foreløbige tal.