Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 36
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 868
AS202 - SWE000007181 0,00 237.492 454.822
E349 - DNK000042032 41,40 5.073.496 4.611.590
E727 - DNK000008410 21,28 2.709.774 2.550.493
FLH875 - FLH000000875 0,00 0 .
FLH972 - FLH000000972 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 117,10 21.733.054 18.593.881
HG265 - DNK000038389 68,52 8.759.742 8.812.257
HG333 - DNK000036406 151,45 19.043.966 18.288.262
HG62 - DNK000043855 0,00 6.500 6.500
HG62 - DNK000043855 77,10 9.191.422 9.137.449
HM379 - DNK000012832 4,66 1.477.164 1.551.540
HM41 - DNK000007899 1,76 36.405 .
HM81 - DNK000041291 1,70 0 .
HM911 - DNK000036022 0,00 10.000 .
L106 - DNK000008512 0,00 501.387 451.249
L421 - DNK000006137 0,00 427.486 438.954
L421 - DNK000006137 0,00 0 .
L673 - DNK000043115 0,00 0 .
L852 - DNK000008232 0,00 2.865 .
L854 - DNK000006184 0,00 227.840 213.352
L920 - IRL000I01195 0,32 7.111.130 6.400.018
RI105 - DNK000013970 0,00 20.626 2
S144 - DNK000008512 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 27,08 5.418.645 6.022.446
S205 - DNK000036587 9,04 2.719.158 3.236.669
S264 - DNK000042875 144,58 15.889.857 14.300.871
S349 - DNK000043655 0,00 1.751.253 1.751.253
S349 - DNK000044756 195,40 21.218.211 20.332.355
S364 - DNK000044557 0,00 5.428.999 6.493.976
SK21 - DNK000006428 0,00 10.000 .
SK981 - DNK000008289 0,00 213.743 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.