Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2011.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 177.135
E349 - DNK000036587 41,40 1.117.601 1.117.601
E532 - GBR000B14389 0,00 3.039.070 6.067.798
E532 - GBR000B14389 109,69 9.688.192 7.604.165
E689 - DNK000014382 0,00 0 .
E727 - DNK000008410 21,28 600.375 637.031
HG264 - DNK000039291 117,10 12.135.901 12.181.734
HG265 - DNK000032041 68,52 2.129.313 2.321.670
HG267 - DNK000037287 0,00 0 .
HG333 - DNK000036406 123,88 3.586.327 3.885.782
HG62 - GBR000C16027 77,10 2.082.660 2.154.433
HM220 - DNK000006689 0,00 145.138 145.138
HM379 - DNK000012832 7,92 148.211 513.759
HM862 - DNK000008232 5,91 0 .
HM88 - DNK000007817 0,15 4.334 .
L220 - DNK000007851 5,23 0 .
L229 - DNK000011092 0,00 0 .
L249 - DNK000037287 0,00 0 .
L269 - DNK000014180 0,00 0 .
L349 - DNK000038389 204,44 6.104.719 7.574.690
L444 - DNK000003099 0,05 1.351 .
L492 - DNK000011092 0,00 0 .
L673 - DNK000008070 0,00 212.069 212.069
L854 - DNK000008070 0,00 0 .
L900 - DNK000013807 0,09 2.505 .
L920 - DNK000014382 0,00 1.554.649 1.554.242
RS130 - DNK000012506 0,00 0 .
S105 - DNK000008201 27,66 995.848 1.058.809
S144 - DNK000008512 0,00 0 .
S353 - DNK000008505 0,00 0 .
S433 - DNK000008485 27,57 714.408 714.407
S456 - DNK000013689 23,40 720.125 908.772
_Ration_ - 4A . . 182.634
_Ration_ - 4R . . 463.710

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 3. Januar 2013 23:57 - Foreløbige tal.