Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2008.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A201 - DNK000000249 2,50 2.115 .
E187 - DNK000012790 0,00 0 .
E349 - DNK000036587 41,40 1.179.808 1.179.808
E400 - DNK000012801 0,00 13.359 .
E532 - GBR000B14389 109,69 11.315.674 11.274.182
E727 - DNK000008410 21,28 712.848 712.849
HG263 - DNK000015142 100,55 3.125.270 3.125.270
HG264 - DNK000034017 66,82 7.115.497 7.115.392
HG265 - DNK000032041 68,52 1.910.516 1.910.516
HG266 - DNK000035054 0,00 0 .
HG267 - DNK000037287 68,91 2.600.997 2.564.219
HG333 - DNK000036406 73,60 2.143.444 2.143.444
HG62 - GBR000C16027 77,10 2.163.479 2.159.876
HM220 - DNK000006689 12,64 352.869 309.539
HM320 - DNK000013841 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 7,92 358.093 262.284
HM49 - DNK000013574 0,05 45 .
HM862 - DNK000008232 5,91 0 .
HM88 - DNK000007817 0,16 0 .
KA158 - DNK000010904 0,00 0 .
L286 - DNK000024397 0,00 0 .
L349 - DNK000032067 0,00 3.431.783 3.431.585
L492 - DNK000011092 7,28 130.735 171.124
L525 - DNK000007457 0,00 309.135 257.812
L900 - DNK000013807 2,54 2.145 .
L923 - DNK000008105 0,12 98 .
L924 - DNK000007851 0,12 98 .
RI135 - DNK000013970 0,00 0 .
RI457 - DNK000031221 0,00 0 .
S105 - DNK000008201 27,66 664.356 664.355
S105 - DNK000012430 0,00 0 .
S433 - DNK000008485 27,57 720.934 720.934
S456 - DNK000013689 23,40 641.413 641.413
T30 - DNK000011642 0,04 0 .
_Pulje_ - 6618 . . 19
_Pulje_ - 6620 . . 64
_Pulje_ - 6630 . . 18
_Pulje_ - 6660 . . 115
_Ration_ - 4A . . 1.314
_Ration_ - 4R . . 355.868

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister den 12. Januar 2009 0:05. - Foreløbige tal.