Årsmængder - Sild i Skagerrak og Kattegat (SIL3A) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 64
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 7
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 56
AS202 - SWE000007181 0,00 270.000 431.646
AS464 - SWE000009445 56,55 850.602 364.598
AS465 - DNK000013081 2,22 51.141 .
E349 - DNK000042032 2,81 5.108 .
E532 - GBR000B14389 0,00 2.245.500 .
E727 - DNK000008410 0,00 5.799 .
FLH852 - FLH000000852 0,00 0 .
FLH865 - FLH000000865 0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 1,66 0 .
FN43 - DNK000038309 0,01 346 .
H10 - DNK000031666 19,62 314.035 280.274
H218 - DNK000032228 19,51 300.511 296.144
H29 - DNK000033712 17,80 289.289 265.083
H45 - DNK000011989 17,80 285.101 262.240
H61 - DNK000023021 0,00 0 .
H61 - DNK000023021 0,81 18.626 .
HG100 - DNK000032060 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 93,88 570.594 807.418
HG265 - DNK000038389 71,35 1.024.201 774.958
HG333 - DNK000036406 129,69 1.691.038 .
HG62 - DNK000043855 71,92 829.243 .
HG62 - GBR000C16027 0,00 0 .
HM292 - DNK000041434 0,00 217.160 204.600
HM378 - DNK000039070 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 4,36 301.233 .
HM41 - DNK000007899 1,71 3.107 .
L106 - DNK000008201 0,00 239.927 100.103
S105 - DNK000008201 0,00 0 .
S144 - DNK000008512 22,73 1.109.565 609.900
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S229 - DNK000008485 0,00 10.000 .
S264 - DNK000042875 132,27 881.390 .
S349 - DNK000043655 252,97 4.558.609 .
S456 - DNK000013689 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 24. Januar 2017 3:16. - Foreløbige tal.