Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 6660 34,90 1.215.015 .
HG264 - DNK000043716 6660 209,83 4.938.988 4.069.517
HG265 - DNK000038389 6660 158,98 3.272.941 .
HG333 - DNK000036406 6660 220,55 4.771.423 .
HG62 - DNK000043855 6660 86,20 1.109.701 1.088.110
S264 - DNK000042875 6660 4,14 1.405.124 1.405.124
S349 - DNK000044756 6660 235,41 4.111.697 .
S364 - DNK000044557 6660 0,00 660.200 660.200

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. August 2019 3:05. - Foreløbige tal.