Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 34,90 0 .
E532 - GBR000B14389 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 209,83 2.191.497 2.191.497
HG265 - DNK000038389 0,00 0 .
HG265 - DNK000038389 158,98 1.360.971 1.360.971
HG333 - DNK000036406 220,55 1.711.517 1.711.517
HG62 - GBR000C16027 86,20 1.067.425 1.067.425
S264 - DNK000042875 4,14 1.237.270 1.236.770
S349 - DNK000042775 0,00 1.375.869 1.536.944
S349 - DNK000043655 235,41 161.075 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.