Årsmængder - Makrel i Færøsk zone 5B (MAK05BF) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
FLH972 - FLH000000972 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 155,54 0 .
HG265 - DNK000038389 173,65 0 .
HG333 - DNK000036406 393,91 0 .
HG62 - DNK000043855 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 69,10 0 .
S349 - DNK000043655 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 207,81 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. September 2019 3:05. - Foreløbige tal.