Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 19.935
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 330
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 50.490
AS202 - SWE000007181 0,00 0 250
E349 - DNK000042032 87,15 1.203.889 2.266.705
E727 - DNK000008410 4,74 65.531 136.460
FLH972 - FLH000000972 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 192,59 1.243.895 5.064.296
HG265 - DNK000038389 80,74 1.035.273 2.896.752
HG333 - DNK000036406 209,98 2.988.845 7.073.828
HG62 - DNK000043855 0,00 6.800 1.104.017
HG62 - DNK000043855 95,71 1.866.812 1.881.368
S144 - DNK000008512 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 20,29 20.930 18.837
S205 - DNK000036587 0,00 625.150 625.548
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 83,02 1.645.232 2.879.612
S349 - DNK000043655 0,00 23.491 23.749
S349 - DNK000044756 188,02 3.435.348 5.749.038
S364 - DNK000044557 0,00 210.307 188.226

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. Juli 2019 3:05. - Foreløbige tal.