Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2008.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E187 - DNK000012790 0,00 0 .
E349 - DNK000036587 87,15 1.932.597 1.922.829
E400 - DNK000012801 0,00 1.274 .
E532 - GBR000B14389 63,58 1.703.499 1.703.465
E727 - DNK000008410 4,74 600 600
FLH305 - FLH000000305 0,00 0 .
FN391 - DNK000000788 0,00 0 .
HG263 - DNK000015142 72,33 1.781.971 2.095.709
HG264 - DNK000034017 156,42 4.032.600 4.342.959
HG265 - DNK000032041 80,74 2.426.069 2.947.178
HG266 - DNK000035054 0,00 0 .
HG267 - DNK000037287 96,19 1.997.177 2.621.310
HG333 - DNK000036406 155,65 3.604.309 4.629.662
HG62 - GBR000C16027 95,71 2.518.646 2.727.060
HM220 - DNK000006689 3,10 0 .
HM379 - DNK000012832 0,00 0 .
L151 - DNK000012028 0,00 0 .
L270 - DNK000007384 0,00 0 .
L349 - DNK000032067 0,00 1.978.904 1.978.904
L455 - DNK000019933 0,00 0 .
L492 - DNK000011092 3,61 0 .
L673 - DNK000011729 0,00 0 .
S105 - DNK000008201 18,13 402.112 598.777
S105 - DNK000012430 0,00 0 .
S433 - DNK000008485 18,17 402.844 269.012
S456 - DNK000013689 21,59 478.814 416.135
_Pulje_ - 6618 . . 382.874
_Pulje_ - 6619 . . 855
_Pulje_ - 6620 . . 205
_Pulje_ - 6627 . . 1
_Pulje_ - 6628 . . 329
_Pulje_ - 6630 . . 482
_Pulje_ - 6637 . . 694
_Pulje_ - 6658 . . 361
_Pulje_ - 6660 . . 4.139
_Ration_ . . 466.289

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister den 12. Januar 2009 0:05. - Foreløbige tal.