Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK2A_14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   . . 30
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 12.513.924 7.285.843
E349 - DNK000042032 6660 407,04 5.361.567 3.570.451
HG264 - DNK000043716 6660 250,62 2.849.675 .
HG62 - DNK000043855 6660 . . 309
HM128 - DNK000032227 6618 . . 30
L757 - DNK000032117 6660 . . 30
S205 - DNK000036587 6660 0,00 8.169 .
S264 - DNK000042875 6660 342,65 4.217.948 2.716.812
S349 - DNK000044756 6660 . . 336
S364 - DNK000044557 6660 0,00 76.565 997.905

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:05. - Foreløbige tal.