Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK578/14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 6.563.869 6.829.943
E349 - DNK000042032 6660 407,04 4.324.516 5.948.539
E532 - GBR000B14389 6660 . . 740.211
HG100 - DNK000032060 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 250,62 300.500 .
HG333 - DNK000036406 6660 . . 1.034
S264 - DNK000042875 6660 342,65 1.938.853 140.159

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 24. Januar 2017 3:16. - Foreløbige tal.