Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK578/14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2008.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E109 - DNK000013968 * 0,00 0 .
E149 - DNK000006184 * 0,00 0 .
E156 - DNK000013978 * 0,00 0 .
E157 - DNK000006403 * 0,00 0 .
E180 - IRL000I11415 * 0,00 0 .
E187 - DNK000012790   0,00 0 .
E198 - DNK000008471   0,00 0 .
E349 - DNK000036587   302,19 6.014.673 5.260.580
E400 - DNK000012801 * 20,97 451 .
E527 - DNK000006181   0,00 0 .
E532 - GBR000B14389 * 321,68 229 .
E595 - DNK000012236 * 0,00 0 .
E677 - DNK000006920   0,00 0 .
E689 - DNK000014382 * 20,96 345.287 .
E693 - DNK000008201   0,00 0 .
E727 - DNK000008410 * 0,00 0 .
FLH288 - FLH000000288 * 0,00 0 .
FLH52 - FLH000000052   0,00 0 .
FLH53 - FLH000000053   0,00 0 .
FLH54 - FLH000000054   0,00 0 .
FLH55 - FLH000000055   0,00 0 .
FLH56 - FLH000000056   0,00 0 .
FLH63 - FLH000000063   0,00 0 .
FLH73 - FLH000000073   0,00 0 .
FLH75 - FLH000000075   0,00 0 .
FLH914 - FLH000000914   0,00 0 .
FLH917 - FLH000000917   0,00 0 .
FLH922 - FLH000000922   0,00 0 .
FLH926 - FLH000000926   0,00 0 .
FLH930 - FLH000000930   0,00 0 .
HG264 - DNK000034017 * 208,68 8.612 .
HG265 - DNK000032041   0,00 0 .
HG62 - GBR000C16027 * 0,00 0 .
HM220 - DNK000006689 * 0,00 0 .
HM862 - DNK000008232 * 0,00 0 .
L151 - DNK000012028 * 0,00 0 .
L229 - DNK000008020 * 20,97 0 .
L428 - DNK000006682 * 20,97 0 .
L455 - DNK000019933 * 41,95 0 .
L47 - DNK000003910 * 0,00 0 .
L47 - DNK000012430 * 0,00 0 .
L525 - DNK000007457 * 0,00 0 .
L526 - DNK000014179 * 20,97 345.451 .
L530 - DNK000010809 * 20,97 0 .
L720 - DNK000011101 * 0,00 0 .
L820 - DNK000012831 * 0,00 0 .
L854 - DNK000008070 * 0,00 0 .
_Pulje_ - 6618   0,00 0 .
_Pulje_ - 6660   167,76 691.189 .
_Pulje_ - 6661   530,36 8.841 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister den 12. Januar 2009 0:05. - Foreløbige tal.