Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   7,81 0 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   992,05 199.972 194.242
FLH1031 - FLH000001031 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 14.038 15.010
HM324 - DNK000011874 6618 7,81 0 .
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 57.418 77.236
S107 - DNK000012304 6660 100,78 20.156 .
S158 - DNK000008538 6660 0,00 933 933
S158 - SWE000008077 6660 38,07 6.681 .
S226 - DNK000044656 6660 179,81 35.962 36.980
S255 - DNK000013750 6660 69,62 13.924 12.941
S386 - DNK000032224 6660 254,30 50.860 28.000
S486 - DNK000044496 6660 . . 23.142

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.