Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   7,81 1.484 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   992,05 188.489 43.631
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 13.336 .
HM324 - DNK000011874 6618 7,81 1.484 .
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 53.063 28.030
S107 - DNK000012304 6660 100,78 19.148 .
S158 - DNK000008538 6660 38,07 7.233 933
S226 - DNK000044656 6660 179,81 34.164 11.487
S255 - DNK000013750 6660 69,62 13.228 3.180
S386 - DNK000032224 6660 254,30 48.317 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. August 2019 3:05. - Foreløbige tal.