Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   2,80 412 .
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 1.285 202
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,95 1.740.196 1.436.577
AS350 - DNK000001197 6660 0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 203 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 87 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 434 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 87 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 226 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 625 202
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 152.089 170.095
HM324 - DNK000011874 6618 0,02 35 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 31.867 32.056
O10 - DNK000006282 6660 0,01 17 .
O91 - DNK000038952   0,00 . .
S107 - DNK000012304 6660 142,39 247.412 98.466
S158 - DNK000008538 6660 170,78 296.741 170.012
S226 - DNK000044656 6660 133,72 236.802 248.439
S255 - DNK000013750 6660 205,76 357.522 289.867
S386 - DNK000032224 6660 240,42 417.746 183.001
S486 - DNK000044496 6660 . . 244.640

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. Oktober 2019 3:08. - Foreløbige tal.