Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   2,80 4.653 .
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 1.229 202
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,95 1.660.209 1.068.014
AS350 - DNK000001197 6660 0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 4.454 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 83 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 415 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 83 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 216 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 598 202
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 145.471 134.478
HM324 - DNK000011874 6618 0,02 33 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 30.480 17.283
O10 - DNK000006282 6660 0,01 16 .
O91 - DNK000038952   0,00 . .
S107 - DNK000012304 6660 142,39 236.646 68.990
S158 - DNK000008538 6660 170,78 283.828 106.568
S226 - DNK000044656 6660 133,72 222.237 187.941
S255 - DNK000013750 6660 205,76 341.964 192.046
S386 - DNK000032224 6660 240,42 399.567 134.200
S486 - DNK000044496 6660 . . 226.509

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. August 2019 3:05. - Foreløbige tal.