Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   21,12 172.029 165.362
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 3.223 323
6660 - Dansk Puljefiskeri   984,53 4.214.448 1.643.777
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,02 87 .
AS350 - DNK000001197 6660 0,01 43 .
FLH868 - FLH000000868 6618 0,05 218 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 11.690 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 218 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 1.089 .
FN294 - DNK000041632 6618 0,00 0 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 566 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 1.568 323
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 381.344 272.701
HM324 - DNK000011874 6666 0,00 0 .
HM324 - DNK000011874 6666 0,02 87 .
HM424 - DNK000037331 6618 18,34 159.903 165.362
S107 - DNK000012304 6660 142,39 620.354 179.692
S158 - DNK000008538 6660 174,70 716.241 253.131
S226 - DNK000032124 6660 133,72 582.582 206.902
S255 - DNK000013750 6660 205,76 896.440 366.636
S281 - DNK000032999 6660 . . 15
S386 - DNK000032224   0,00 0 .
S386 - DNK000032224 6660 240,42 1.017.444 364.701
S84 - DNK000038971 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 24. Januar 2017 3:16. - Foreløbige tal.