Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   0,00 0 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,90 232.477 8.830
A214 - DNK000000134   0,02 5 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 2 .
FLH1003 - FLH000001003 6660 0,00 0 .
HG169 - DNK000013404 6660 603,66 140.351 .
HG410 - DNK000012289 6660 134,95 31.376 .
HM424 - DNK000037331 6660 0,52 121 4.651
L207 - DNK000022600 6660 54,54 12.681 .
L654 - DNK000040851 6660 0,00 0 .
L654 - DNK000045460 6660 0,01 2 .
L757 - DNK000032117 6660 0,06 14 .
R22 - DNK000038610 6618 0,00 0 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,04 9 .
S149 - DNK000045339 6660 . . 1.303
S205 - DNK000044557 6660 . . 1.224
S226 - DNK000044656 6660 57,68 13.411 1.652
S386 - DNK000032224 6660 148,35 34.491 .
S549 - DNK000033459 6660 0,08 19 .
SØ86 - DNK000014812   0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.