Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 1.100.737 1.065.749
HG264 - DNK000043716 6660 181,42 199.562 637.800
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 240.680 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 103.884 .
HG62 - DNK000043855 6660 52,31 57.541 .
S264 - DNK000042875 6660 52,53 57.783 .
S349 - DNK000043655 6660 401,17 13.338 .
S349 - DNK000044756 6660 0,00 427.949 427.949

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. Oktober 2019 3:08. - Foreløbige tal.