Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   2,13 40.455 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   993,65 67.034.010 67.223.868
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 6.091 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 850
FLH1 - FLH000000001   2,05 111.584 .
FLH1006 - FLH000001006 6660 0,00 0 .
FLH994 - FLH000000994 6618 0,00 0 .
FN109 - DNK000012932 6660 0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6618 0,56 3.883 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 30.139 .
H10 - DNK000031666 6660 0,00 1 .
HG264 - DNK000043716 6660 226,90 18.387.048 17.638.040
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 16.434.107 16.530.450
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 2.617.045 2.617.386
HG62 - DNK000043855 6660 90,81 4.942.883 6.551.978
HG64 - DNK000031916 6660 0,00 0 .
HG8 - SWE000006513 6660 0,00 2.203 .
HM377 - DNK000002085 6618 1,12 0 .
HM378 - DNK000011127 6618 0,18 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM41 - DNK000007899 6618 0,18 0 .
HM81 - DNK000041291 6618 0,00 342 .
S144 - DNK000044616 6660 0,82 44.633 .
S206 - DNK000011422 6660 6,61 1.409.789 .
S264 - DNK000042875 6660 82,05 9.307.081 2.019.643
S349 - DNK000044756 6660 242,15 13.889.220 14.609.200
S364 - DNK000044557 6660 . . 7.256.321

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. August 2019 3:05. - Foreløbige tal.