Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   1,57 6.433 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   994,21 67.232.213 67.392.786
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 6.091 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 19.810
FLH1 - FLH000000001   2,05 111.584 .
FLH1006 - FLH000001006 6660 0,00 0 .
FLH1018 - FLH000001018 6618 0,00 0 .
FLH1019 - FLH000001019 6618 0,00 0 .
FLH1020 - FLH000001020 6618 0,00 0 .
FLH1032 - FLH000001032 6618 0,00 0 .
FLH994 - FLH000000994 6618 0,00 0 .
FN109 - DNK000012932 6660 0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
H10 - DNK000031666 6660 0,00 1 .
HG264 - DNK000043716 6660 226,90 18.424.103 17.682.455
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 16.434.107 16.552.345
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 2.617.045 2.692.370
HG62 - DNK000043855 6660 90,81 4.942.883 6.551.978
HG64 - DNK000031916 6660 0,00 0 .
HG8 - SWE000006513 6660 0,00 0 .
HM377 - DNK000002085 6618 -0,00 0 .
HM378 - DNK000011127 6618 -0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000045479 6618 1,47 0 .
HM41 - DNK000007899 6618 -0,00 0 .
HM635 - DNK000008538 6660 0,00 2.203 .
HM635 - SWE000008077 6618 0,00 0 .
HM81 - DNK000041291 6618 0,00 342 .
S144 - DNK000044616 6660 0,82 44.633 .
S205 - DNK000044557 6660 0,56 34.022 .
S206 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
S206 - SWE000008319 6660 6,61 1.527.804 .
S264 - DNK000042875 6660 82,05 9.316.192 2.020.088
S349 - DNK000043655 6660 242,15 0 8.219
S349 - DNK000044756 6660 0,00 13.889.220 14.609.200
S364 - DNK000044557 6660 . . 7.256.321
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. December 2019 3:04. - Foreløbige tal.